Wzorce projektowe w PHP: Klasyfikacja

Wzorce projektowe w PHP: Klasyfikacja

W programowaniu jedną z najważniejszych umiejętności jest rozwiązywanie problemów. Możemy pisać prosty kod, który spełnia bardzo proste funkcje i nigdy nie napotkać na większe niedogodności, ale w miarę gdy nasz kod rośnie, z pewnością musimy się zmierzyć z pewną...
Wzorce projektowe w PHP: Klasyfikacja

Programowanie obiektowe w PHP – podstawowe pojęcia

Klasa, interfejs, dziedziczenie… jest wiele pojęć, które są niezbędne dla chcących wykorzystać potencjał obiektowy języka PHP. Od wersji 5, PHP oferuje bogaty zestaw konstrukcji językowych i struktur, które pozwalają pracować z obiektami głównie z perspektywy...