Programowanie obiektowe w PHP – podstawowe pojęcia

Programowanie obiektowe w PHP – podstawowe pojęcia

Klasa, interfejs, dziedziczenie… jest wiele pojęć, które są niezbędne dla chcących wykorzystać potencjał obiektowy języka PHP. Od wersji 5, PHP oferuje bogaty zestaw konstrukcji językowych i struktur, które pozwalają pracować z obiektami głównie z perspektywy...
Programowanie obiektowe w PHP – podstawowe pojęcia

Różnice pomiędzy PHP5 a PHP 7

Opublikowanie wersji 5 języka PHP było sporym wydarzeniem w świecie fascynatów tej technologii. PHP5 umożliwiało pracę z obiektami, pełne wsparcie MySQL i poprawioną obsługę formatu XML. Dodatkowo, programiści PHP otrzymali narzędzie SOAP do tworzenia web service i...