• AlterGo
 • ul. Błędna 23/2, 05-500 Zamienie
  altergo.pl

Kilka lat temu do naszych drzwi zapukał klient z piękną ideą, wyobrażał sobie ogromną bibliotekę, w której wszystkie niezbędne rzeczy udostępnione są dla innych zupełnie za darmo. 

Elementy projektu

 • Projekt graficzny
 • Szablon HTML
 • Aplikacja web
 • Strona internetowa

Zaangażowanie zespołu

 • Front-end developer
 • Back-End developer
 • Project manager
 • Tester / QA
 • Product owner

Zastosowane technologie

 • CakePHP
 • jQuery
 • HTML
 • CSS
 • JavaScript
 • PHP
 • Symfony
 • Bootstrap

Użyte narzędzia

 • Zeplin
 • Serwer LemoHost

Sytuacja w firmie klienta

Klient zażyczył sobie, aby w takiej bazie znajdowały się rzeczy materialne, jak również niematerialne takie jak: wiedza czy różnego rodzaju informacje. Wszystko to miałoby być uporządkowane w specjalnie do tego napisanej aplikacji. Klient nie miał określonego czasu, budżetu ani wyznaczonych zasobów do realizacji projektu…

Etapy prac

Konsumpcja budżetu zależała od bieżących dochodów klienta, które były przeznaczone na startup, a pozyskiwane z innej pracy. Pracowaliśmy metodyką Agile, wyznaczaliśmy sobie zadania na miesiąc, aby mieścić się w budżecie, jednocześnie zakładając cele długoterminowe.

Wspólnie z klientem zgłębialiśmy zagadnienie i edukowaliśmy się w zakresie sharing economy. Staraliśmy się jak najgłębiej poznać temat by móc wyjść naprzeciw oczekiwaniom klienta, aż wkrótce zaczęliśmy podzielać jego wizję.

 

Co zyskał klient zatrudniając Lemonovą

Efektem pracy była napisana i dostosowana do potrzeb i wymagań klienta, w pełni responsywna i oparta na technologii PHP aplikacja Web. Miała ona kilka poziomów uprawnień, była w pełni scalowalna (mogąca obsługiwać wiele organizacji) i w dużej mierze konfigurowalna przez Panel administratora u klienta.

W tym samym czasie powstała dopasowana do potrzeb minimalistyczna strona internetowa połączona z mediami społecznościowymi, z której można było zarejestrować się do systemu zasobów biblioteki. Zarówno strona jak i aplikacja były stworzone w dwóch językach polskim i angielskim.

Na uwagę zasługuje fakt, że proces wymiany przedmiotów został zrealizowany w formule niekończącego się przekazania. Użytkownicy nie muszą zwracać, np. pożyczonej książki tylko mogą ją powierzyć kolejnej osobie, co w efekcie skłania do zawiązywania nowych relacji.