Prezentacje

Prezentacje towarzyszą każdemu większemu wystąpieniu publicznemu. Są bardzo dobrą formą przedstawienia skrótów myślowych, kluczowych haseł oraz najważniejszych informacji, które warto zapamiętać podczas prelekcji. Łatwiej jest zapamiętać informację, którą wychwytuje się zarówno ze słuchu, jak i ma się jej obraz. Szczególnie, gdy poruszane są tematy oparte o dane i statystyki.

Dobre uzupełnienie każdego wystąpienia publicznego

Nieodłączna część każdej prelekcji. Jest idealnym dopełnieniem spotkania biznesowego czy prowadzenia konferencji. Daje możliwość czytelnego przedstawienia wszelkich ważnych danych i podsumowań. Wykresy, statystyki, tabelki – to w wyraźniejszy sposób ukazuje efekty, które prelegent chce przedstawić swoim odbiorcom. Ważne jest, by skupić się na atrakcyjność przedstawianej treści, dopasowując formę samej prezentacji, uzupełniając o wybrane kolory.

Nie tylko obraz ma znaczenie

Odpowiednia ilość zamieszczanego tekstu również ma znaczenie. Istotnym jest przekazanie jak najbardziej konkretnej informacji przy użyciu jak najmniejszej liczby słów. Dobrze jest także zwrócić uwagę nad wykorzystanymi czcionkami, by zachowywały spójną całość, uzupełniając także prezentację o prawidłowo wyselekcjonowane zdjęcia oraz grafiki.