Aplikacje Web

Projektujemy narzędzia, które rozwijają doskonałość. Naszym celem jest osiągnięcie kompromisu pomiędzy wymaganiami aplikacji, a projektem klienta. Zapewniamy pełne wsparcie powdrożeniowe i obsługę techniczną.

Budowanie aplikacji web to proces, który trwa często kilka/kilkanaście miesięcy i na tym się nie kończy. Codziennie pracujemy nad aplikacjami o różnych zadaniach, jak np. CRM, przechowywanie danych, czy udostępnianie materiałów. Naszym podstawowym celem jest upraszczanie schematów i maksymalizacja efektywności.

W naszych aplikacjach stosujemy najnowocześniejsze procedury bezpieczeństwa w zakresie dostępu, obsługi i przechowywania. Tworzymy projekty, które można skalować i rozpraszać, oraz dowolnie rozbudować w miarę rosnących potrzeb.

Platformy

Realizujemy aplikacje web w dowolnym języku programowania, jak np. Java, PHP czy Ruby. Projektujemy aplikacje bazodanowe SQL i NOSQL, a także GraphDB. Dostosowujemy technologie do wymagań projektu.

Budujemy platformy publiczne i prywatne, takie jak intranet czy social network. Przygotowujemy proste w obsłudze panele monitoringu aktywności i raportowania.

Zrealizuj z nami dowolny projekt aplikacji web!