Szkolenia

Organizujemy i prowadzimy kursy i szkolenia biznesowe dla przedsiębiorców i pracowników. Zajmujemy się każdym etapem organizacji: od przygotowania materiałów, rejestracji uczestników i zaproszenia mentorów, aż po obsługę poszkoleniowę, jak np. prowadzenie platformy e-elearning.

Mamy 7 letnie doświadczenie w prowadzeniu i organizacji szkoleń. Gościliśmy już każdą grupę wiekową, a także rozwijaliśmy wiedzę uczestników w 216 tematach i dyscyplinach. Samodzielnie prowadzimy procesy szkoleniowe, oraz wsparcie mentorskie. Rozwijamy platformy e-learning, które mają pomóc uczestnikom w przyswojeniu wiedzy w warunkach domowych, lub w miejscu pracy.

Obsługujemy duże i małe grupy szkoleniowe - od 5 do 500 osób. Prowadzimy szkolenia wielojęzyczne, niezależnie od miejsca. Oferujemy zdywersyikowany model organizacji, który umożliwia partycypowanie w kosztach szkolenia od 0 do 100%.

LemoEdu - Program Edukacyjny 2017-2018

Projekt LemoEdu to kompleksowy program edukacyjny skierowany do młodzieży szkolnej i studentów, mający na celu stworzyć warunki do współpracy w ramach realizowanych przedsięwzięć.

Firma Lemonova, w imieniu swoim i partnerów zobowiązuje się do przygotowania bogatej i rzetelnej oferty szkoleń, warsztatów i materiałów multimedialnych o zróżnicowanej tematyce.

Program LemoEdu powstał na początku 2017 roku jako inicjatywa firmy Lemonova i partnerów, skupiająca zadania o charakterze edukacyjno-rozwojowym. Treść programu obejmuje ponad 60 spotkań o charakterze szkoleniowo-warsztatowym, platforma e-elearning, oraz materiały multimedialne.

Partnerzy programu:

Uniwersytet Zielonogórski

Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego

Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego „Uzeciak”

Biblioteka Akademicka Uniwersytetu Zielonogórskiego